Parel in het zand

Systemisch werk

Bewust lijkt het alsof je familie weinig invloed heeft op de manier waarop je nu in het leven staat. Onbewust kunnen die invloeden echter zeer sterk zijn. Als ze positief uitpakken dan is dat prachtig. Als ze op de een of andere manier belemmerend voor je werken, dan kan een familieopstelling daar inzicht in geven. Ik werk met familieopstellingen volgens de inzichten van Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werk.

Transactionele analyse (TA)

TA laat onder meer zien hoe we ons eigen levensplan hebben vormgegeven, het zogenaamde script, en geeft ons de vrijheid dat te kunnen herbeslissen. Ook maakt TA je bewust van de egoposities die we in ons dagelijks leven aannemen: Ouder,Volwassene en Kind. Het geeft inzicht in de manier waarop we communiceren met anderen.

Neurolinguistisch programmeren (NLP)

NLP geeft inzicht in hoe communicatie werkt en hoe je effectiever kunt communiceren. NLP geeft je bijvoorbeeld ook gereedschappen om te veranderen en geeft je mogelijkheden om anders te kijken naar jezelf, naar anderen en naar gebeurtenissen. NLP helpt je je leven bewuster vorm te geven en het helpt je je doelen makkelijker te bereiken.

Lichaamswerk

Als je energie stroomt, is je lichaam vitaal.
Wat jij voelt, denkt, doet en beleeft vormt de basis van de coaching. Ons lichaam is een afspiegeling van ons leven. Er liggen allerlei ervaringen, gevoelens en emoties in opgeslagen en als deze niet doorleefd zijn, kunnen het blokkades worden. Door oefeningen kun je de onderliggende oorzaken van blokkades doorleven waardoor je energie weer gaat stromen. Hierdoor kun je pijn en verdriet, maar ook vreugde en plezier tegenkomen. Je wordt je meer bewust van jezelf; emoties, pijn, denken, gedragspatronen. Door eerst contact te maken met wat jij wilt en voelt, leer jij je beter af te stemmen op jezelf en anderen. Zo ga jij je prettiger voelen met jezelf en je omgeving.

Familieopstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen.
Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.
Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.